หากท่านเป็นเจ้าของอาคาร หรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือ ผู้บริหารอาคาร 9 ประเภทดังต่อไปนี้หรือไม่

 

 • 1.อาคารสูง

  อาคารที่มีความสูงตั้งเเต่ง 23 เมตร ขึ้นไป
 • 2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

  อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งเเต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 3.อาคารชุมนุมคน

  อาคารที่ใช้ในการชุมชุมคนที่มีพื้นที่ตั้งเเต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือชุมชุมคนตั้งเเต่ 500 คน ขึ้นไป
 • 4.โรงมหรสพ

  อาคารที่ใช้สำหรับฉายภาพยนต์ เเสดงละคร เเสดงดนตรี เเละการเเสดงอื่นๆ
 • 5.โรงเเรม

  โรงเเรมที่มีจำนวนห้องพัก ตั้งเเต่ 80 ห้อง ขึ้นไป
 • 6.อาคารชุดหรืออาคารที่อยู่อาศัยรวม

  อาคารที่อยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งเเต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 7.โรงงาน

  โรงงานที่มีความสูงตั้งเเต่ 1 ชั้น เเละมีพื้นที่ใช้สอยตั้งเเต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 8.สถานบริการ

  สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งเเต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 9.ป้ายโฆษณา

  ป้ายที่สูงจากพื้นดิน 15 เมตร ขึ้นไปหรือติดตั้งบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ที่มีพื้นที่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

กฎหมายการตรวจสอบอาคาร

           เนื่่องด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 มาตรา 32 ทวิ กำหนดให้ท่านเจ้าของอาคารดังกล่าว ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย โดยต้องจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารเข้าตรวจสอบอาคารของท่าน พร้อมจัดทำรายงานส่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกๆปี

การจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ง่ายนิดเดียว ชมคลิปกันเลย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย กับ คสช.

เรื่อง กำหนดให้อาคารสูงต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร

หากท่านต้องการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

และต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายในอาคารของท่าน

ท่านสามารถติดต่อ CBS ได้ทุกเมื่อ

พิเศษ! ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร เริ่มต้นที่ 8,XXX.- บาทเท่านั้น

Visitors: 10,518