เกี่ยวกับเรา

บริการของ CBS

- ตรวจสอบความมั่นคงเเข็งเเรงของอาคาร

- ตรวจสอบระบบประกอบอาคาร

- ตรวจสอบระบบป้องกันเเละระงับอัคคีภัย

- ตรวจสอบระบบอำนวยความสะดวก

- ตรวจสอบการบริหารจัดการความปลอดภัย

 

Visitors: 22,476